ΕΙΣΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ;Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε στη δημοσίευσή σας την προσωπική σας φωτογραφία, μπορείτε να μας αποστείλετε το σχετικό αρχείο εδώ...

Επισημαίνεται, ότι με την αποστολή της παραπάνω φόρμας συμφωνείτε ότι:
  1. Η AsfalisiOnline θα προχωρήσει στην αλλαγή ή την κατάργηση του άρθρου σας, εφόσον το επιθυμείτε, εντός χρονικού διαστήματος έως και 10 ημερών.
  2. Η AsfalisiOnline μπορεί να διορθώνει ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη του άρθρου σας πριν από τη δημοσίευσή σας και χωρίς απαραιτήτως της άδειάς σας.
  3. Η δημοσίευση του άρθρου σας δεν επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στην AsfalisiOnline.
  4. Η δυνατότητα δημοσίευσης του άρθρου σας παρέχεται για την αμοιβαία ωφέλεια που προκύπτει, τόσο για την AsfalisiOnline από τον εμπλουτισμό των αναρτημένων δημοσιεύσεων, όσο και για εσάς από την προβολή της επαγγελματικής σας ιδιότητας.
  5. Η AsfalisiOnline δεσμεύεται για το μη μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, με οιοδήποτε τρόπο. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα παρουσιάζονται για εύλογους λόγους (την επαγγελματική σας διαφήμιση) μόνο στη δημοσίευση του άρθρου σας.
AsfalisiOnline

Σχόλια