Αύξηση της αποταμίευσης εξαιτίας της πανδημίας.

Σε πρωτοφανή επίπεδα αυξάνεται η αποταμίευση σε όλον τον κόσμο εξαιτίας της πανδημίας. Σχετικές έρευνες δείχνουν ότι ο κορωνοϊός και οι σχετικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις λειτουργούν ευεργετικά στη δημιουργία χρηματικού αποθέματος στα νοικοκυριά, τόσο από την αλλαγή της καταναλωτικής τους στάσης, όσο και από τη μεγάλη δημοσιονομική στήριξη.

Αυτό προκύπτει από σχετικές έρευνες, όπως παραδείγματος χάρη της Eurostat, που επισημαίνει ότι το 2ο τρίμηνο του 2020, το ποσοστό της αποταμίευσης των νοικοκυριών στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 24,6% του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματός τους, από 16,6% στο πρώτο τρίμηνο του 2020. Τόσο το ποσοστό της αποταμίευσης όσο και η αύξησή του κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες είναι τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί από το 1999, όταν άρχισε η κατάρτιση των σχετικών χρονολογικών σειρών.

Εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι ιδιωτικές καταθέσεις αυξήθηκαν τον Ιούλιο στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη με ρυθμούς 9,5% και 10,3%, αντίστοιχα, που είναι οι υψηλότεροι που έχουν καταγραφεί για περισσότερο από μία δεκαετία. 

Αντίστοιχες είναι και οι σχετικές μετρήσεις της αποταμίευσης σε όλον τον κόσμο, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συγκυριακή αύξηση του ρυθμού της αποταμίευσης.


Το γεγονός αυτό, και σε συνάρτηση με την πίεση που δέχονται τα συνταξιοδοτικά συστήματα (καί εξαιτίας του κορωνοϊού και της προκύπτουσας ανεργίας), αναβαθμίζει σημαντικά το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης και των αποταμιευτικών ή συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, που αποτελούν και τη βέλτιστη λύση, τόσο σε επίπεδο απόδοσης, όσο και σε επίπεδο ασφάλειας.

AsfalisiOnline

Σχόλια