Κόντρα στην οικονομική κρίση η Ευρωπαϊκή Πίστη.

Στην οικονομική κρίση του 2009 ήρθε να προστεθεί η ύφεση του κορωνοϊού, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Πίστη, αντίθετα με τις εξελίξεις και τα συρρίκνωση επιχειρήσεων και εισοδημάτων, παρουσιάζει συνεχή άνοδο στα βασικά οικονομικά της δεδομένα. 

Σύμφωνα με πρόσφατες εταιρικές ανακοινώσεις, με αφορμή το κλείσιμο του 1ου εξαμήνου του 2020:
  • Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας διαμορφώνονται σήμερα σε 4,25 δισ. ευρώ σήμερα έναντι 1,47 δισ. το 2009.
  • Τα δεδουλεμένα ασφάλιστρα εμφανίζονται αυξημένα κατά 5,2% το πρώτο εξάμηνο του 2020, την ώρα που το σύνολο της αγοράς καταγράφει κάμψη 4,5% την ίδια περίοδο. 
  • Στην ίδια χρονική περίοδο, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου σημείωσαν αύξηση 5,5% και ανήλθαν σε 113,1 εκατ. ευρώ, έναντι 107,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.
  • Οι Λοιποί Γενικοί Κλάδοι παρουσίασαν αύξηση 2,6% σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο, έναντι αύξησης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς κατά 3,6%.
  • Ο Κλάδος Αυτοκινήτου (αστική ευθύνη και χερσαία οχήματα) σημείωσε αύξηση 4,5% έναντι μείωσης 5,3% της ελληνικής αγοράς την αντίστοιχη περίοδο. 
  • Ο Κλάδος Ζωής, σημείωσε αύξηση 8% στην εταιρία, την ώρα που στην ασφαλιστική αγορά παρατηρείται πτώση 8,7%.
  • Το μερίδιο αγοράς της Ευρωπαϊκής Πίστης αυξήθηκε κατά 5,5%, έναντι 5,1% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η μόνη ελληνική ασφαλιστική εταιρία, που μετά την οικονομική κρίση συνεχίζει να λειτουργεί όντας εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο.

AsfalisiOnline

Σχόλια