Ο "Φιλικός Διακανονισμός" και η σημασία του πριν διαλέξω ασφάλεια αυτοκινήτου.

Ο Φιλικός Διακανονισμός είναι ένα σύστημα αποζημίωσης μετά από τροχαίο ατύχημα, που επιτρέπει σε αυτόν που δεν φταίει, να αποζημιωθεί από τη δική του ασφαλιστική εταιρία, αντί από την εταιρία του υπαίτιου οδηγού.

Η σημασία του έγκειται σε δύο επίπεδα:
 1. Τη διευκόλυνση και την αμεσότητα αποζημίωσης των ασφαλισμένων.
 2. Τη διαπίστωση για την φερεγγυότητα και αξιοπιστία των εταιριών.
Ο Φιλικός Διακανονισμός ισχύει από την 1η Μαΐου 2000, όταν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στην Ασφάλιση Αυτοκινήτων στην Ελλάδα, προχώρησαν σε μία συμφωνία κυρίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους. Αφορά τόσο τις αποζημιώσεις ατυχήματος με υλικές ζημιές, όσο και με σωματικές βλάβες.

Σημειώνεται ότι η ένταξη στον Φιλικό Διακανονισμό δεν είναι υποχρεωτική για τις εταιρίες, είναι όμως ενδεικτική για τη διάθεση που έχουν έναντι των ευθυνών τους.

Σε κάθε περίπτωση, όταν επιλέγω ασφαλιστική εταιρία για το αυτοκίνητό μου, είναι πολύ σημαντικό να ελέγχω, αν αυτή η εταιρία εντάσσεται στο Φιλικό Διακανονισμό, ώστε να εξυπηρετούμαι δίκαια και άμεσα στις περιπτώσεις ατυχήματος.

Η επικαιροποιημένη λίστα με τις ασφαλιστικές εταιρίες που εντάσσονται στο Φιλικό Διακανονισμό 2020, είναι η εξής:
 1. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ 
 2. ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. 
 3. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. 
 4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 
 5. ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. 
 6. INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α. 
 7. GENERALI HELLAS A.A.E. 
 8. ΝP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ 
 9. INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. 
 10. PRIME INSURANCE LTD 
 11. EURO INSURANCES DAC 
 12. AIG EUROPE S.A. 
 13. Hellas Direct INSURANCE LTD 
 14. CITY INSURANCE SA (15/2/2020) 
 15. QIC EUROPE LTD 
 16. EUROINS.AD INSURANCE COMPANY (1/7/2020) 
 17. Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 
 18. ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 
 19. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ 
 20. ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. 
 21. GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E. 
 22. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. 
 23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 
 24. ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. 
 25. EUROLIFE FFH ΑΕΓΑ 
 26. ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
 27. PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. 
 28. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
Είναι ενδεικτικό ότι από τις 47 εταιρίες ζημιών ή ζωής και ζημιών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (σύμφωνα με σχετική έκθεση ΕΑΕΕ 2019), μόνο οι 27 εντάσσονται στο Φιλικό Διακανονισμό. 

Λοιπόν: προσέχουμε για να έχουμε!

AsfalisiOnline

Σχόλια