Γνωρίζετε ότι στην Ελλάδα οι ασφαλιστικές εισφορές...

Γνωρίζετε ότι στην Ελλάδα οι ασφαλιστικές εισφορές 1,3 εργαζόμενων απαιτούνται για να πληρωθεί η σύνταξη και η ιατρική περίθαλψη 1 συνταξιούχου, όταν στην πραγματικότητα χρειάζονται τουλάχιστον 4 εργαζόμενοι;

Βασική συνιστώσα του προβλήματος στο ασφαλιστικό -σε εγχώριο, αλλά και διεθνές επίπεδο- είναι η σχέση εργαζομένων / συνταξιούχων, δεδομένου ότι ο χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήματος είναι αναδιανεμητικός. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι πληρώνουν με τις εισφορές τους τους συνταξιούχους. Εξάλλου, το πρόβλημα επηρεάζεται άμεσα και από τη μακροβιότητα του πληθυσμού, καθώς και από την υπογεννητικότητα.

Στη χώρα μας οι εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα, είναι δραματικές:
  1. Το 24% του πληθυσμού είναι ήδη άνω των 65 ετών.
  2. Το ποσοστό αυτό θα ξεπεράσει το 42% το 2060, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. θα είναι 28%.
  3. Το 24,5% του πληθυσμού είναι συνταξιούχοι.
  4. Το 33% είναι εργαζόμενοι.
  5. Η σχέση εργαζομένων / συνταξιούχων είναι σήμερα στο 1,3 εργαζόμενοι / 1 συνταξιούχο.
  6. Από το 2009 και μετά, η απασχόληση μειώνεται κατά 4,1% ετησίως.
  7. Το προσδόκιμο ζωής έχει φτάσει στα 80 έτη.
  8. Η μέση ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 62 έτη.
  9. Οι γεννήσεις στην Ελλάδα ανέρχονται στις 8,5 ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 10,1 ανά 1.000 κατοίκους.
  10. Για να είναι βιώσιμος ο αναδιανεμητικός χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήματος θα πρέπει η σχέση εργαζομένων / συνταξιούχους να είναι 4 / 1.
Σε μία χώρα γερόντων χωρίς επαρκή απασχόληση, πως θα καταφέρουμε να έχουμε ένα επαρκές δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα;

Η απάντηση δυστυχώς είναι ότι δεν θα τα καταφέρουμε.

Η μόνη λύση μπορεί να είναι σε προσωπικό επίπεδο -ή και συλλογικό επίπεδο- διαμέσου της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

AsfalisiOnline

Σχόλια