Ανασφάλιστα οχήματα: Η ανευθυνότητα συνεχίζεται...

Η τελευταία διασταύρωση ανασφάλιστων οχημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εξόδων, ανέδειξε για μία ακόμη φορά το πρόβλημα, με ένα νούμερο άκρως απογοητευτικό: 385.000 ανασφάλιστα οχήματα, έναντι 6.008.100 ασφαλισμένων, ποσοστό περίπου 6%.

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 100 αυτοκίνητα που συναντούμε στο δρόμο τα 6 είναι ανασφάλιστα!
Επισημαίνεται ότι η σημασία της ασφάλισης των αυτοκινήτων δεν έγκειται σε μία νομική υποχρέωση, αλλά σε μία πράξη ευθύνης, δεδομένου ότι με τη χρήση τους θέτουμε σε κίνδυνο όχι μόνο τη δική μας ασφάλειας, αλλά και την ασφάλεια των συνανθρώπων μας και της περιουσίας τους.

Γι' αυτό: επιλέγουμε πάντοτε όχι μόνο βάσει του κόστους ασφάλισης, αλλά και βάσει της φερεγγυότητας της ασφαλιστικής εταιρίας. Γι' αυτό, επιλέγουμε Ευρωπαϊκή Πίστη!

AsfalisiOnline

Σχόλια