Γνωρίζετε ότι στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 55...

  • Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 55 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 35 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, οι 6 μόνο στις ασφαλίσεις Ζωής και 14 ως μικτές επιχειρήσεις (Ζωής και Ζημιών);
  • Στην Ελλάδα η παραγωγή ασφαλίστρων το 2017 έφτασε τα 3,89 δισ. € (+0,02% από το 2016), εκ των οποίων τα 2,02 δισ. € αφορούν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (52% του συνόλου) και 1,87 δισ. € στις ασφαλίσεις Ζωής (48% του συνόλου);
  • Η παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα ανέρχεται στο 2,3% του ΑΕΠ;
  • Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις στη χώρα μας έφτασαν το 1,7 δισ. € το 2016 και το 1,9 δισ. € το 2017;
  • Οι Έλληνες δαπανούν περίπου 250 € το χρόνο για ασφάλιστρα Ζωής, όταν οι Δανοί δαπανούν περισσότερα από 3.750 €, με τον μέσο όρο στην Ευρώπη να ανέρχεται στα 1.100 €;
  • Το 2016 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη κατέγραψαν παραγωγή ασφαλίστρων ύψους 1.189 δισ. €, ενώ διέθεταν επενδύσεις της τάξης των 10 τρισ. € και κατέβαλαν καθημερινά 2,64 δισ. € αποζημιώσεις και παροχές σε άτομα κι επιχειρήσεις;
AsfalisiOnline

Σχόλια