Πώς επιλέγω ασφάλεια αυτοκινήτου;

Πως επιλέγω ασφάλεια αυτοκινήτου; Στις μέρες που ζούμε, το σημαντικότερο κριτήριο για την επιλογή μου δεν είναι η τιμή;

Να ένα ερώτημα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και προχείρως απαντούν πως "Ναι. Όσο φθηνότερο ασφαλιστήριο, τόσο καλύτερο! Στο κάτω - κάτω της γραφής, το κόστος ασφάλισης είναι ακόμη μία νομική υποχρέωση, χωρίς περιεχόμενο".

Δυστυχώς για αυτούς, η νομική υποχρέωση για ασφάλιση αυτοκινήτου είναι υπερπλήρης περιεχομένου και σημασίας! Κάθε πολίτης είναι βάσει νόμου υπεύθυνος για πράξεις και παραλείψεις του έναντι των συνανθρώπων του. Η χρήση του αυτοκινήτου είναι η πιο συχνή ανθρώπινη δραστηριότητα (4,5 εκατ. οχήματα), από την οποία προκύπτουν καθημερινά αξιώσεις πολιτών έναντι ζημιών, που έχουν υποστεί από άλλους πολίτες, της τάξης των 650.000.000€ αποζημιώσεις ετησίως στη χώρα μας!

Από το ποσό αυτό, αντιλαμβάνεται κανείς τη σημασία της ασφάλισης του αυτοκινήτου, που χωρίς αυτήν οι πολίτες θα ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν κάθε χρόνο 650 εκατ. σε αποζημιώσεις, δηλαδή περίπου 144€ ανά οδηγό. Έτσι, κατανοεί κανείς ότι η ασφάλιση αυτοκινήτου, δεν είναι κάτι κενό περιεχομένου και γι' αυτό θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην επιλογή του ασφαλιστικού του πακέτου.

Η ασφάλιση αυτοκινήτου περιλαμβάνει κυρίως την ασφαλιστική ευθύνη από τη χρήση του αυτοκινήτου (την υποχρεωτική βάσει νόμου), καθώς άλλες περιφερειακές καλύψεις (όπως η θραύση κρυστάλλων, η κλοπή κ.ά.). Η πρώτη είναι η πιο σημαντική, διότι στην περίπτωση πρόκλησης σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών, το ύψος της μπορεί να φτάσει το 1.000.000€. Οι δεύτερες είναι λιγότερο σημαντικές, αλλά επίσης χρήσιμες.

Σε κάθε περίπτωση, οι ασφαλιζόμενοι πολίτες θα πρέπει εκτός από την τιμή, να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους:
  1. Τη φερεγγυότητα της εταιρίας, διασταυρώνοντας τουλάχιστον την ένταξή της στη λίστα των μελών του Φιλικού Διακανονισμού, και
  2. Την ύπαρξη ασφαλιστικού συμβούλου, του οποίου ο ρόλος είναι πολύ σημαντικός κατά τη διεκπεραίωση των αποζημιώσεων.
AsfalisiOnline

Σχόλια