Ασφαλιστικά παραδείγματα: Σύνταξη στα 65.

Τι σχέση έχει η σύνταξη με την ασφάλιση; Είναι και οι δύο, έννοιες παράλληλες!

Στην ουσία η σύνταξη, είναι ένας τρόπος αποταμίευσης, ώστε να εξασφαλιστούν απρόβλεπτες ανάγκες στο μέλλον. Όπως η ανάγκη σταθερού εισοδήματος ή κεφαλαίου, κατά την περίοδο εκείνη της ζωής, όπου οι δυνάμεις μας δεν μας επιτρέπουν την εργασία: κατά την τρίτη ηλικία.

Τα ασφαλιστικά ταμεία αντιμετωπίζουν σήμερα μεγάλες πιέσεις από την κακοδιαχείριση, από το δημογραφικό και από τη μείωση της απασχόλησης. Ως εκ τούτου, η βασική σύνταξη δεν ξεπερνά τα 390€ και η μέση σύνταξη δεν πρόκειται να ξεπεράσει στο άμεσο μέλλον τα 500 ή τα 600€  (σήμερα η μέση σύνταξη ανέρχεται στα 833€ μαζί με τα επικουρικά ταμεία).

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι εργαζόμενοι πολίτες αντιμετωπίζουν την προοπτική της ανέχειας, μετά τη συνταξιόδότησή τους.

Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι σύναψη συνταξιοδοτικού προγράμματος, μέσω του οποίου μπορεί να αποταμιευτεί ένα κεφάλαιο για το μέλλον, με το μεγαλύτερο σταθερό και εγγυημένο επιτόκιο της αγοράς, σε βάθος τουλάχιστον 10ετίας. Καμία τράπεζα, κανένα ασφαλιστικό ταμείο δεν μπορεί να το κάνει.

Ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης μπορεί. Και μάλιστα μπορεί ακόμα και να μετατρέψει το συσσωρευμένο κεφάλαιο σε σταθερή ισόβια σύνταξη.

Παράδειγμα

Ας πούμε λοιπόν ότι ένας 35χρονος επιθυμεί να αποταμιεύσει ένα κεφάλαιο, για να το χρησιμοποιήσει στην ηλικία των 65 ετών του, είτε ως εφάπαξ, είτε ως σύνταξη, είτε ως μίξη των παραπάνω.

Καταβάλλοντας 114€ το μήνα, στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Πίστης, θα συσσωρεύσει στην ηλικία των 65 ένα κεφάλαιο της τάξης των 70.762€, το οποίο του εξασφαλίζει 300€ μηνιαία ισόβια σύνταξη.

Σημειώνεται ότι ανά πάσα στιγμή, μετά τα 3 πρώτα έτη καταβολών, σε περίπτωση αδυναμίας, ο ασφαλισμένος μπορεί να διακόψει το συμβόλαιό του και να εισπράξει το κεφάλαιο που του αναλογεί, σύμφωνα με τον "Πίνακα Εξαγορών", που γνωρίζει εξ αρχής.

AsfalisiOnline

Σχόλια