5 (ακόμα) βραβεία για την Ευρωπαϊκή Πίστη!

5 ακόμα βραβεία απέσπασε η Ευρωπαϊκή Πίστη. Ειδικότερα, για 8η χρονιά, η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ απέσπασε 5 σημαντικά βραβεία στην εκδήλωση για τη βράβευση των καλύτερων σε απόδοση διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Fund Managers Awards) που οργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Μεριδιούχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων & Ομολόγων (ΠΕΜΑΚΟ). 

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν είναι :
  1. 4o Βραβείο Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε σύνολο βραβευθέντων Αμοιβαίων Κεφαλαίων για τις περιόδους έτους 2018 & τριετίας 2016-2018.
  2. 1ο Βραβείο τριετίας 2016-2018 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο: Ευρωπαϊκή Πίστη Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (απόδοση +52,68%).
  3. 1ο Βραβείο τριετίας 2016-2018 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο: Ευρωπαϊκή Πίστη Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR (απόδοση +3.36%).
  4. 2ο Βραβείο τριετίας 2016-2018 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο: Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (απόδοση +44,25%).
  5. 3ο Βραβείο τριετίας 2016-2018 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο: Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Ανεπτυγμένων Χωρών σε EUR (απόδοση +3.56%).
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια ενδείκνυνται -μεταξύ άλλων- καί για αποταμίευση, δεδομένου ότι έχουν μεγαλύτερες αποδόσεις και δεν απαιτούν τακτικές καταβολές, ούτε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια αποταμίευσης. Αντιθέτως, τα συνταξιοδοτικά προγράμματα -ως το συνηθέστερο μέσο αποταμίευσης- χαρακτηρίζονται από την απαίτηση σταθερών ή αυξανόμενων τακτικών καταβολών (π.χ. ανά μήνα, ή έτος), αν και έχουν σταθερή και εγγυημένη απόδοση του κεφαλαίου που αποταμιεύεται, αλλά για χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των 10 ετών.

Καθώς στην εποχή μας η ικανότητα καταβολής σταθερών ποσών σε ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα, είναι εξαιρετικά αβέβαιη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, η επιλογή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ως μέσο αποταμίευσης χρημάτων είναι η πιο συμφέρουσα.

AsfalisiOnline

Σχόλια