Η μεγάλη αλήθεια.

Υπάρχει μια έκφραση σχεδόν ποιητική που περιγράφει μια μεγάλη αλήθεια. Την αλήθεια ότι τρία (3) είναι τα πολυτιμότερα αγαθά σ΄ αυτόν τον κόσμο. Η ελευθερία, η υγεία και η νεότητα.

Τρία αγαθά των οποίων την πραγματική αξία συνειδητοποιούμε μόνο όταν τα χάνουμε.

Η τρίτη ηλικία, τα γεράματα, είναι η πιο σκληρή έκφραση αυτής της αλήθειας αφού σ΄
αυτή την ηλικία έχουμε χάσει οριστικά το ένα αγαθό (νεότητα), έχει κλονισθεί ή αρχίζει να κλονίζεται το δεύτερο (υγεία) ενώ από την συρροή αυτών των απωλειών υπάρχει πλήρης στέρηση ή έστω σημαντική μείωση του τρίτου σπουδαίου αγαθού. Της ελευθερίας.

Σ΄ αυτή την δύσκολη και μεγάλη περίοδο ζωής, στην διάρκεια της οποίας κάθε
άνθρωπος, πέραν της απώλειας των αγαθών αυτών βρίσκεται σε φυσική αδυναμία να
παράγει το αναγκαίο εισόδημα για να ζήσει, η ύπαρξη ενός σταθερού μηνιαίου
εισοδήματος, μιας σύνταξης προβάλλει και είναι ίσως, η πιο σπουδαία λύση για να
γίνουν τα γεράματα λιγότερο σκληρά.

AsfalisiOnline

Σχόλια