Οικονομική υγεία: Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Πίστης.

Σημαντική αύξηση στα κέρδη της προ φόρων κατά 14,3% παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη, το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς, αναδεικνύοντας για μία ακόμη φορά το βασικό της συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις λοιπές εταιρίες του κλάδου.

Η αύξηση αυτή παρουσιάστηκε σε συνδυασμό με αύξηση της παραγωγής των μικτών ασφαλίστρων κατά 9,7%,  σε μία περίοδο που η παραγωγή της ασφαλιστικής αγοράς εκτιμάται ότι αυξήθηκε οριακά κατά 1,2%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία δεν έχει τραπεζικό ή άλλης μορφής δανεισμό, δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή και η φερεγγυότητα και η ταμειακή της ρευστότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Καθώς η οικονομική υγεία αποτελεί το βασικότερο πλεονέκτημα για μία ασφαλιστική εταιρία, αντιλαμβάνεται κανείς γιατί πρέπει να είναι ασφαλισμένος στην Ευρωπαϊκή Πίστη.

AsfalisiOnline

Σχόλια