Γνωρίζετε ότι αποταμιεύοντας τα χρήματά σας στην Ευρωπαϊκή Πίστη...

  • Γνωρίζετε ότι αποταμιεύοντας τα χρήματά σας στην Ευρωπαϊκή Πίστη, αυτά τοκίζονται εγγυημένα κατά 1,5% ή και 2% κάθε χρόνο (ανάλογα το πρόγραμμα), για περισσότερο από 10 χρόνια;
  • Ότι μπορεί το κεφάλαιο που αποταμιεύετε, να έχει ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις από το ελάχιστο εγγυημένο επιτόκιο του 1,5 ή του 2%;
  • Ότι μπορείτε να αποταμιεύετε καταβάλλοντας ένα σταθερό ποσό κάθε χρόνο, κάθε εξάμηνο ή ακόμα και κάθε μήνα;
  • Ότι το ποσό της αποταμίευσή σας μπορεί να ξεκινά από μόλις 30€ το μήνα;
  • Ότι μπορείτε να αποταμιεύετε καταβάλλοντας όποιο ποσό θέλετε, όποτε θέλετε, διατηρώντας πάντα το ίδιο επιτόκιο;
  • Ότι μπορείτε να "δανείζεστε" από το κεφάλαιό σας;
  • Ότι στη λήξη μιας προκαθορισμένης διάρκειας, μίας ή πολλών καταθέσεων, να πάρετε όλο το κεφάλαιο που έχετε συγκεντρώσει, ή μέρος αυτού και το υπόλοιπο να το μετατρέψετε σε ισόβια σύνταξη;
  • Γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει πιο αποδοτική κατάθεση χρημάτων από αυτή που κάνετε στην Ευρωπαϊκή Πίστη;
AsfalisiOnline).

Σχόλια