Θέλετε ασφάλιση κατοικίας χωρίς απαλλαγές; Δείτε αυτό!

Τώρα η Ευρωπαϊκή Πίστη με το πρόγραμμα Safe Home Exclusive, καταργεί τις απαλλαγές στην ασφάλιση κατοικίας από φωτιά και σε όλες τις κύριες και συμπληρωματικές καλύψεις!

Παρακάτω ακολουθεί μία καταγραφή των βασικών κινδύνων, που καλύπτονται από το γεμάτο πακέτο καλύψεων του Safe Home Exclusive, πριν και μετά την έλευσή τους, χωρίς όμως καμία απαλλαγή:
 • Πυρκαγιά.
 • Ζημιές από καπνό.
 • Έκρηξη.
 • Πρόσκρουση οχημάτων.
 • Κακόβουλες και τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, απεργίες κλπ.
 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συσκευών.
 • Κλοπή περιεχομένου και ζημιές κλοπής.
 • Ζημιές από πλημμύρα και άλλα καιρικά φαινόμενα.
 • Διαρροή ή θραύση σωληνώσεων.
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά ή έκρηξη.
 • Θραύση κρυστάλλων.
 • Έξοδα και ζημιές πυρόσβεσης.
 • Απώλεια ενοικίου για τον ιδιοκτήτη.
 • Νομική προστασία οικογένειας.
 • Έξοδα κατεδάφισης και απομάκρυνσης συντριμμάτων.
 • Έξοδα μεταστέγασης.
Και το καλύτερο;

Ετήσιο ολικό ασφάλιστρο ανά 1.000€ αξίας του κτιρίου, 1,10€ και 2,10€ ανά 1.000€ ασφαλισμένου περιεχομένου!

AsfalisiOnline

Σχόλια