Ευρωπαϊκή Πίστη: Οι αριθμοί μετράνε!

Η εικόνα της Ευρωπαϊκής Πίστης το 2015 με αριθμούς:
 • Βελτίωση της κερδοφορίας κατά 6,6% στα 16,1 εκατ. ευρώ.
 • Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 3,8% στα 172,7 εκατ. ευρώ και κατά 50,6% στα έξι τελευταία χρόνια της κρίσης, στη διάρκεια των οποίων, το σύνολο της αγοράς έχασε το 33% του κύκλου εργασιών της.
 • Αύξηση των αποθεμάτων κατά 7% στο ποσό των 250,8 εκατ. ευρώ.
 • Αύξηση ενεργητικού κατά 7,6% στα 355 εκατ. ευρώ.
 • Αύξηση του χρηματοοικονομικού χαρτοφυλακίου κατά 7,1% στο ποσό των 271,1 εκατ. ευρώ με διαβάθμιση ΑΑ-.
 • Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 13,3% στο ποσό των 81,1 εκατ. ευρώ.
 • Στις πρώτες θέσεις της αγοράς (3η στον Κλάδο Αυτοκινήτου, 6η σε σύνολο παραγωγής).
 • Αύξηση παραγωγής (2009-2015): 50%.
 • Τραπεζικός Δανεισμός: 0.
 • Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Καμία.
 • Πιστοληπτική διαβάθμιση αντασφαλιστών: ΑΑ+ έως Α-.
 • Οι αποζημιώσεις ασφαλισμένων της το 2015 €: 70,7 εκατ. ευρώ.
 • Ready for Solvency II.
 • Απόκτηση του 15% του μετοχικού της κεφαλαίου από την European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).
AsfalisiOnline

Σχόλια