Γιατί ασφαλιζόμαστε;

Στη σημερινή εποχή όπου ο κόσμος μας αλλάζει ταχύτατα, οι προσδοκίες μας για το μέλλον καθίστανται όλο και περισσότερο επισφαλείς. Τη στιγμή που τα ασφαλιστικά μας ταμεία σχοινοβατούν, η δημόσια περίθαλψη αδυνατεί να παράσχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και οι οικονομικο – κοινωνικές ανακατατάξεις απειλούν τα κεκτημένα μας, εμείς οι επαγγελματίες Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι καλούμαστε να ενημερώσουμε και να δώσουμε λύσεις ουσίας στους συμπολίτες μας για τη διασφάλιση της ποιότητας της ζωής τους.
 
Η μεθοδολογία σύνταξης ενός προγράμματος διασφάλισης βασίζεται στην προστασία των παραγόντων που διαμορφώνουν το επίπεδο ζωής μας:
1. Του Εισοδήματος και της ικανότητάς μας για εργασία, που απειλούνται από: α) ατύχημα, β) ασθένεια, γ) ανεργία και δ) γήρας.
2. Των Βιοτικών μας Συνθηκών, οι οποίες απειλούνται από: α) κακής ποιότητας ιατρικές εξετάσεις (δημόσια πρωτοβάθμια περίθαλψη) και β) κακής ποιότητας νοσοκομειακή περίθαλψη (δημόσια δευτεροβάθμια περίθαλψη).
3. Της Περιουσίας μας (οικία – επιχείρηση), η οποία απειλείται από: α) παντός είδους κινδύνους (πυρκαγιά, σεισμό κλπ.) και β) το… Φόρο Κληρονομιάς! Πράγματι, πολλές περιουσίες εκποιούνται εξαιτίας της αδυναμίας καταβολής των φόρων!

Γνωρίζετε ότι;

1. Το 2,5% των ελληνικών νοικοκυριών καταστρέφονται οικονομικά στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουν κάποιο αιφνίδιο ή χρόνιο πρόβλημα υγείας, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 0,4%.
2. Στη χώρα μας, έναντι ασφαλίστρων προς την Ιδιωτική Ασφάλιση της τάξεως των 3,8 δις € κάθε χρόνο, καταβάλλονται αποζημιώσεις της τάξεως των 2,4 δις για το ίδιο χρονικό διάστημα ή 45.000€ το 10λεπτο.
3. Όταν στην Ελλάδα τα ασφάλιστρα αποτελούν το 2,2% του Α.Ε.Π., στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν το 8,1%.
4. Κατά μέσο όρο οι Έλληνες καταβάλλουν 354€ κάθε χρόνο στην Ιδιωτική Ασφάλιση, ενώ οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι 1.900€.
5. Η σχέση συνταξιούχων / εργαζομένων είναι 1,74 / 1 και ότι την επόμενη δεκαετία οι συνταξιούχοι αναμένεται να είναι περισσότεροι από τους εργαζομένους.
6. Το μέσο ετήσιο επιτόκιο καταθέσεων στην Ελλάδα είναι 0,5%, όταν η Ευρωπαϊκή Πίστη καταβάλλει 3,35%, που είναι και το υψηλότερο νόμιμο ετήσιο επιτόκιο για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες.
7. Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η μοναδική εισηγμένη ασφαλιστική εταιρία στο Χ.Α.Α., η οποία ισχυροποίησε τη θέση της με την εφαρμογή των νέων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κατά 13% , όταν οι υπόλοιπες απώλεσαν έως και 180%.

AsfalisiOnline

Σχόλια