Ασφάλιση δανειοληπτών: δικαίωμα ή υποχρέωση;

Η ασφάλιση της κατοικίας σας και της φυσικής σας ικανότητας να ξεπληρώσετε το δάνειό σας, αποτελεί μία πάγια υποχρέωση που τίθεται από τις χρηματοδότριες τράπεζες. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε μορφή ασφάλισης είναι ευεργετική, καθώς απαλλάσσει τον ασφαλιζόμενο από την ανησυχία έλευσης της όποιας ασφαλιστικής περίπτωσης και τις πραγματικές συνέπειες που μπορούν να επέλθουν.

Τι είναι όμως αυτό, που διαμορφώνει την υποχρέωση ασφάλισης στη συνείδησή μας, ως ένα περιττό βάρος που μας επιβάλλεται αδίκως;

Η έλλειψη ενημέρωσης και μόνο!

Η ασφάλιση της κατοικίας σας και της φυσικής σας ικανότητας να εργάζεστε και κατά συνέπεια να μπορείτε να αποπληρώσετε το δάνειό σας, δεν αφορά την εξασφάλιση της τράπεζας, αλλά την εξασφάλιση της δικής σας περιουσίας. Για παράδειγμα, μία πυρκαγιά σε ένα ανασφάλιστο σπίτι, που αγοράστηκε με δάνειο, θα είχε ως συνέπεια ο ιδιοκτήτης του να συνεχίσει να πληρώνει τη δόση του, για ένα σπίτι που δεν θα έχει ποτέ!

Όμως, παρότι οι ασφαλίσεις που επιβάλλονται από τις τράπεζες δεν αποτελούν ένα άχρηστο βάρος, αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να αδιαφορούμε για την τιμή αγοράς τους. Καθώς τις πιο πολλές φορές οι τράπεζες μας υποχρεώνουν να αγοράζουμε τις ασφαλίσεις των δανείων από τις ίδιες, αναιρούν έτσι το δικαίωμα επιλογής που έχουμε και μάλιστα παρανόμως!

Στο πλαίσιο αυτό σας γνωστοποιούμε ότι το δικαίωμα επιλογής της ασφαλιστικής εταιρείας που θα σας καλύψει, είναι απολύτως δικό σας και ως εκ τούτου θα πρέπει να προβαίνετε εσείς στην αξιολόγηση των παρεχόμενων δυνατοτήτων, τόσο αναφορικά με την ποιότητα, όσο και αναφορικά με την τιμή.

Στο πλαίσιο αυτό, σας επισημαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη παρέχει ένα μοναδικό συνδυασμό τιμής – ωφέλειας στις ασφαλιστικές της προτάσεις, είτε αναφορικά με την ασφάλιση της κατοικίας σας, είτε αναφορικά με την ασφάλιση της ζωής σας.

AsfalisiOnline

Σχόλια