Δωρεάν ασφάλιση οικογένειας; Ναι. Μόνο από την Ευρωπαϊκή Πίστη!

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, αντιλαμβανόμενη τις επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στο εισοδηματικό παρόν και μέλλον των πολιτών, καθώς και τις όποιες ποιοτικές ή ποσοτικές περικοπές στη δημόσια ασφάλιση, διαμόρφωσε ένα εξαιρετικά οικονομικό και πολυδιάστατο πρόγραμμα, ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε οικογένεια να έχει μία πλήρη και ουσιαστική ασφαλιστική κάλυψη:

ΠΑΡΟΧΕΣ
1. Απώλεια Ζωής από Ατύχημα 60.000€
2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα (εφάπαξ ποσό) & Μηνιαία Σύνταξη για 10 έτη € 60.000€ και 600€
3. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (%) από Ατύχημα 60.000€
4. Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα κατά περίπτωση Ατυχήματος 500€
5. Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα (Ατύχημα – Ασθένεια) 60€
6. Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα (Ατύχ.–Ασθένεια) για νοσηλεία στο εξωτερικό ή Μ.Ε.Θ. 120€
7. Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη (Ατύχημα – Ασθένεια, στο 80% των εξόδων) 10.000€
8. Χειρουργικό Επίδομα (% βάσει πίνακα) 4.000€

Ετήσια ασφάλιστρα ανά συμβαλλόμενο 30 - 49€ / μήνα (ανάλογα την επικινδυνότητα του επαγγέλματος του συμβαλλόμενου).

Σημειώνεται ότι η δαπάνη αφορά μόνο το συμβεβλημένο, ενώ συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ όλα τα μέλη της οικογένειας, ασχέτως του αριθμού τους!

AsfalisiOnline

Σχόλια